Gomes, A. M. S., Silva, C. I. da, Cavalcante, A. M., Rocha, E. E. M., & Freitas, B. M. (2020). Bionomy and Nesting Behavior of the Bee Epanthidium tigrinum (Schrottky, 1905) (Hymenoptera: Megachilidae) in Trap-Nests. Sociobiology, 67(2), 247–255. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v67i2.4759