Qin, Jiamin, Feng Liu, Jie Wu, Shaoyu He, Muhammad Imran, Wen Lou, Hongmei Li-Byarlay, and Shudong Luo. 2021. “The Molecular Characterization and Gene Expressions of Trehalase in Bumblebee, Bombus Lantschouensis (Hymenoptera: Apidae)”. Sociobiology 68 (4). Feira de Santana, Brazil:e5443. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v68i4.5443.