He, Xu Jiang, Hao Wei, Wu Jun Jiang, Yi Bo Liu, Xiao Bo Wu, and Zhijiang Zeng. “Honeybee (Apis Mellifera) Maternal Effect Causes Alternation of DNA Methylation Regulating Queen Development”. Sociobiology 68, no. 1 (March 30, 2021): e5935. Accessed September 30, 2023. https://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology/article/view/5935.